2014/33/AB Asansör Yönetmeliği 

Asansörler

Asansör Yönetmeliği  (2014/33/AB)

  • Ürün Kalite Güvencesi MODUL E (2014/33/EU Annex X)
  • Tam Kalite Güvencesi MODUL H1 (2014/33/EU Annex XI)
  • İmalat Kalite Güvencesi MODUL D (2014/33/EU Annex XII)
  • AB Tip İncelemesi MODUL B (2014/33 EU- EU Type Examination for Lifts) (2014/33/EU- Annex IV)
  • Son Muayene (2014/33 EU- Final Inspection for Lifts) (2014/33/EU-Annex V)

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Uygunluk İşareti:Üreticinin, ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.

Teknik dosya:Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarım, üretim ve/veya çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyayı ifade eder.

Asansör Yönetmeliği:İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirten bir Yönetmeliktir.

Asansörlerde CE İşaretleme: “CE” uygunluk işareti aşağıdaki biçimde ‘CE' baş harflerinden oluşmalıdır:

CE uygunluk işaretinin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukarıdaki çizimde verilen oranlara uyulmalıdır. CE uygunluk işaretinin değişken biçimleri de aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden küçük olamaz. Bu asgari boyut, küçük boyutlu güvenlik aksamları için göz ardı edilebilir. “CE" uygunluk işaretini müteakip, Asansör için (Tüm sistematik türleri için) işlemleri yapanlar CAC kimlik numarası iliştirmelidir.